Witamy na portalu BezpiecznySenior.eu

Odwrócona hipoteka

Rozwiązanie, jakim jest odwrócona hipoteka, niesie ze sobą wiele kontrowersji, ale i możliwości dedykowanych przede wszystkim  seniorom, umożliwiając w ten sposób pozyskanie dodatkowych pieniędzy na życie lub na opiekę.

Odwrócona hipoteka polega na tym, że w zamian za przekazanie własności do nieruchomości na rzecz banku, zgodnie z wyceną, otrzymujemy wypłatę środków - jednorazową lub w ratach. Bank staje się wierzycielem hipoteki, a świadczeniobiorca – do chwili śmierci - pozostaje właścicielem swojej nieruchomości. Spadkobiercy mogą odzyskać taką nieruchomość, jeśli spłacą ową hipotekę, a ewentualnie niewykorzystane środki też wchodzą w masę spadkową. Tak w skrócie wygląda teoria.

Długo oczekiwana ustawa z sierpnia 2015 roku, mająca uregulować kwestie prawne nie wpłynęła jednak znacząco na ofertę banków w wyżej wymienionej kwestii. Można podejrzewać, że wynika to przede wszystkim z ryzyka, jakie podejmuje bank. W przypadku świadczeń dożywotnich -  jakie może zaoferować nam tylko fundusz hipoteczny - ustają one w momencie śmierci świadczeniobiorcy.  W przypadku banku sprawa jest bardziej skomplikowana. Uwzględnić należy przede wszystkim wartość nieruchomości oraz wiek i stan zdrowia odbiorcy świadczenia. To ostatnie często bywa względne i trudne lub niemożliwe do określenia. Natomiast bank zobligowany jest do wypłaty świadczeń w całości.

Obecnie z tego typu rozwiązania korzysta niewielu Polaków. Jednocześnie mogłoby to być dużym wsparciem dla wielu osób starszych, zwłaszcza samotnych. Dla przykładu, w Europie zachodniej odwrócona hipoteka jest bardziej popularna, a kwoty uzyskiwane z odwróconej hipoteki sięgają ok. 50 procent wartości nieruchomości. Taka możliwość wielu starszym osobom w Polsce podniosłaby znacząco standard życia, zważywszy na niskie lub bardzo niskie świadczenia emerytalne lub rentowe.

Biorąc jednak pod uwagę opłacalność tego przedsięwzięcia, które z pozoru wygląda marnie i dodając do tego fakt, że potencjalnie „najbliższa” rodzina jest, będzie lub może być żywo zainteresowana taką nieruchomością - w wielu przypadkach rozwiązanie odwróconej hipoteki raczej nie będzie brane pod uwagę. Z kolei osoby samotne lub opuszczone przez najbliższych mogłyby skorzystać na takim  rozwiązaniu.  Kwestiami, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę są: cena za jaką zastawiamy nieruchomość oraz sposób i czas płatności. Oczywiście, korzystajmy tylko ze znanych nam placówek, nie dając się oszukać podejrzanym podmiotom i dokładnie poznajmy wszystkie warunki przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy. Warto również dokonać rozeznania u kilku podmiotów.