Zachowanie seniora - wzorem dla juniora

Wokół nas bywają osoby: zgorzkniałe, wiecznie niezadowolone, obwiniające sąsiadów, środowisko lub władze – jednocześnie bierne. Redakcji niniejszego portalu bliscy są pozytywni – czynni seniorzy – bohaterowie każdego dnia (nie jednorazowi) oraz metoda małych, konsekwentnych kroków.

Jeżeli przykładowo na bieżąco podpowiadamy wnuczkowi co jest dobre i potwierdzamy to postępowaniem własnym; jeżeli przed końcem dnia uporządkujemy mieszkanie – to mamy zamierzony rezultat – odpowiednio: po latach lub jutro o poranku. Jesteśmy dowartościowani.

Przeciwnie leniwy, kanapowy i telewizyjny styl życia – nie powoduje dobrostanu, utrwala bezradność, a nawet prowadzi do „grzechu zaniedbania”. Nam nie chodzi o nadęte mentorstwo, lecz o konieczność pozbycia się niektórych błędnych przyzwyczajeń, werbalnych (słownych) lub fizycznych.

Od dawna, po dzień dzisiejszy w obiegu społecznym znane i powtarzane są bezcenne zwroty: „ruch to zdrowie”, „Twój los w twoich rękach”, „mądra krytyka oświeca, głupia gasi”, „zawsze na początku pomyśl o tym, jaki będzie koniec”, czy „nigdy nie ma czasu, żeby coś porządnie zrobić, ale zawsze musi być czas na naprawę”.

Kto jak nie senior może świecić przykładem dla młodszego pokolenia obywateli naszego kraju - to skąd czerpie wzorce, jak odpowiedzialnych i bezpiecznych postaw może się nauczyć - stanowi wartość, której nie da się wycenić. Wciąż aktualne jest tutaj jedno z powiedzeń, które brzmi „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość się stanie”.

Jeżeli będziemy wpajali naszym dzieciom i wnukom zasady i normy społeczne, które są powszechnie akceptowane, mniejszy będzie odsetek przestępczości i aspołecznych zachowań. Jeżeli uda nam się przekazać młodemu pokolenia np. szacunek do pracy i wskazać ją jako wartość ponadczasową, to mniejsze będzie chociażby dziedziczenie biedy – czyli utrzymywanie się z tego co daje państwo (a tak naprawdę ogół obywateli).

Jeżeli mniejsze lub większe przewinienia (np. kombinatorstwo) będziemy piętnować i pokazywać brak akceptacji dla takich zachowań – mniej będzie np. wyłudzeń czy oszustw.

Jeżeli będziemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego – zmniejszy się liczba wypadków.

I chyba nikogo nie trzeba do tego przekonywać.

Oczywiście nie da się wyeliminować wszystkich złych rzeczy z naszego otoczenia (wiara w takie coś byłaby utopią), ale powinniśmy sobie wziąć do serca hasło „Zachowanie seniora jest wzorem dla juniora”.