Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

W ostatnim czasie Policja uruchomiła Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa – cyfrowe narzędzie służące do zgłaszania wykroczeń i przestępstw w naszym otoczeniu.

Właściwie każdy użytkownik Internetu może skorzystać z Mapy. Wystarczy wejść na stronę internetową Policji – www.policja.pl i odnaleźć baner kierujący do niej (znajduje się on po prawej stronie).

Obsługa Mapy jest prosta. Najpierw należy odnaleźć miejsce, w którym pragniemy umieścić zgłoszenie (możemy przybliżyć się do tego miejsca lub oddalić się od niego za pomocą odpowiednich funkcji – „powiększ” i „pomniejsz”). Następnie należy nacisnąć przycisk z „plusem” znajdujący się w dolnym lewym rogu Mapy i wybrać jedną z dostępnych kategorii zgłoszenia np. „Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją”, „Używanie środków odurzających”, „Przekraczanie dozwolonej prędkości” lub „Znęcanie się nad zwierzętami”. W kolejnym kroku mamy możliwość opisania zgłoszenia – można krótko wskazać o co chodzi i kiedy się to zdarzyło lub zdarza i na koniec aby zgłoszenie zostało umieszczone na Mapie należy nacisnąć przycisk „Zgłoś”.

Na mapie możemy spotkać się z symbolami w pięciu kolorach: zielonym – oznaczającym nowe zgłoszenie, żółtym – oznaczającym zgłoszenie w trakcie weryfikacji, czerwonym – oznaczającym zgłoszenie potwierdzone, niebieskim – oznaczającym zgłoszenie potwierdzone i wyeliminowane oraz szarym – oznaczającym zgłoszenie niepotwierdzone.

Dokonywanie zgłoszeń jest anonimowe - nie trzeba podawać swoich danych. Pomysłodawcą Mapy przyświeca idea by zachęcać ludzi do reagowania kiedy widzą potencjalne zagrożenie, a anonimowość zgłaszającego ma ich skłonić do takich właśnie działań.

Zgłaszający za pomocą Mapy muszą uzbroić się w cierpliwość, bowiem Policja ma następnie 2 dni na podjęcie zgłoszenia i 5 dni na jego weryfikację.

Należy jednak pamiętać, w nagłych wypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji nadal powinniśmy dzwonić na numery 997 lub 112.

Mapa przynosi pozytywne efekty, dzięki zgłoszeniom udało się złapać dilerów narkotykowych, osoby poszukiwane czy zwykłych wandali.