Senior+ w województwie śląskim

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” – w I module oraz na zapewnienie funkcjonowania istniejących już placówek – w II module.

W województwie śląskim dofinansowano powstanie 2 nowych Dziennych Domów „Senior+” oraz 6 Klubów „Senior+”. Pośród gmin, które otrzymały dofinansowanie na te działania znalazły się: Bieruń, Bojszowy, Żywiec, Jaworzno, Wyry, Siemianowice Śląskie, Częstochowa oraz Ujsoły.

Ponadto w II module dofinansowanie w ramach Programu otrzymało 17 gmin tj.: Olsztyn, Rybnik, Sosnowiec, Lyski, Wilamowice, Żory, Ruda Śląska, Świętochłowice, Sośnicowice, Częstochowa, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Dąbrowa Zielona, Bytom, Sławków oraz Kalety.

W ramach pozyskanego dofinansowania można dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, a więc zniwelować bariery architektoniczne, wykonać podjazd lub przeprowadzić remont toalet. Można też wyremontować i wyposażyć pomieszczenia, w których seniorzy będą mogli przebywać na co dzień, spotykać się, pić kawę czy herbatę oraz uczestniczyć w zajęciach aktywizacyjnych, integracyjnych lub sportowo-rekreacyjnych.

Tego typu dofinansowania wspierają lokalne ośrodki oraz stwarzają możliwości dla rozwoju seniorów. Łącznie na realizację działań w ramach Programu "Senior+" w województwie śląskim w roku 2017 przyznano kwotę 2 732 795 złotych.