Wymiana doświadczeń w Częstochowie

Z inicjatywy Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, które prowadzi m.in. tamtejsze Centrum Aktywności Seniorów, w październiku 2017 roku zorganizowano spotkanie przedstawicieli Centrów Seniorów z innych miast. Do Częstochowy przyjechali goście z Krakowa, Poznania, Lublina, Opola, Legnicy, Pabianic i Jaworzna. Celem spotkania i pobytu zaproszonych była szeroka wymiana doświadczeń, działań i zamierzeń - czyli dobrych praktyk służących aktywności osób starszych. Gospodarze miasta przedstawili ważniejsze, dotychczasowe dokonania w tym zakresie. Należą do nich m.in. projekty „Częstochowa seniorom”, „Koperta życia” i „Bezpiecznie we własnym domu”.

Rozwijane są programy zdrowotne na rzecz seniorów, a w tym: szczepienia przeciwko grypie, usługi opiekuńcze i teleopiekuńcze, profilaktyka, rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej.

Miejski system wsparcia, opieki i integracji seniorów opiera się na współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz partnerami poszczególnych projektów. Przykładowo w bazie partnerów Karty Seniora znajdują się firmy i instytucje wykonujące usługi: medyczne i fizjoterapeutyczne; fryzjerskie, kosmetyczne i fitness; kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe; biura, kawiarnie i Taxi.

Goście odwiedzili dwa Dzienne Domy Senior Wigor oraz Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów. Wzięli udział w senioraliach na terenie hali sportowej. Ponadto, zaprezentowano im działalność miejskiej Rady Seniorów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.