„Koperta zdrowia” dla seniorów powiatu tarnogórskiego i miasta Tarnowskie Góry

Zgodnie z ideą i założeniami rządowego programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz w oparciu o współdziałanie: władz powiatowych i miejskich Tarnowskich Gór, tamtejszych komend policji i straży pożarnej, przedstawicieli Caritas, Stowarzyszenia „Na zdrowie”, a także Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego - opracowano treść, szatę graficzną, plastikowe etui oraz sposób mocowania „Koperty zdrowia”.

Koperty są przeznaczone dla seniorów, a szczególnie dla osób przewlekle chorych i samotnych. Po wypełnieniu będą zawierały indywidualne informacje o: stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach i przeciwwskazaniach, o przebytych operacjach i urazach oraz kontaktach rodzinnych czy opiekuńczych.

Uzgodniono, że koperta będzie umieszczana wewnątrz lodówki lub na jej drzwiach (za pomocą dołączonego do koperty magnesu).

Lekarz, ratownik i policjant - dysponując kopertą - niezwłocznie uzyska nasze najważniejsze dane zdrowotne, a w rezultacie udzieli optymalnej pomocy lub ratunku.

Z pewnością, ta inicjatywa usprawni i przyśpieszy pomoc medyczną potrzebującym oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa seniorów z miasta Tarnowskie Góry i powiatu tarnogórskiego.

Już w styczniu 2018 roku dzielnicowi policji z Tarnowskich Gór i powiatu, wspólnie z pracownikami socjalnymi, przedstawicielami Caritas, lekarzami i strażakami przeprowadzą szeroką akcję doręczania kopert seniorom oraz informowania ich o szczegółach z tym związanych.

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć m.in. na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.