Senior+ w województwie śląskim

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” – w I module oraz na zapewnienie funkcjonowania istniejących już placówek – w II module.

W województwie śląskim dofinansowano powstanie 2 nowych Dziennych Domów „Senior+” oraz 6 Klubów „Senior+”. Pośród gmin, które otrzymały dofinansowanie na te działania znalazły się: Bieruń, Bojszowy, Żywiec, Jaworzno, Wyry, Siemianowice Śląskie, Częstochowa oraz Ujsoły.

Ponadto w II module dofinansowanie w ramach Programu otrzymało 17 gmin tj.: Olsztyn, Rybnik, Sosnowiec, Lyski, Wilamowice, Żory, Ruda Śląska, Świętochłowice, Sośnicowice, Częstochowa, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Dąbrowa Zielona, Bytom, Sławków oraz Kalety.

W ramach pozyskanego dofinansowania można dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, a więc zniwelować bariery architektoniczne, wykonać podjazd lub przeprowadzić remont toalet. Można też wyremontować i wyposażyć pomieszczenia, w których seniorzy będą mogli przebywać na co dzień, spotykać się, pić kawę czy herbatę oraz uczestniczyć w zajęciach aktywizacyjnych, integracyjnych lub sportowo-rekreacyjnych.

Tego typu dofinansowania wspierają lokalne ośrodki oraz stwarzają możliwości dla rozwoju seniorów. Łącznie na realizację działań w ramach Programu "Senior+" w województwie śląskim w roku 2017 przyznano kwotę 2 732 795 złotych.

Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego

Wszystkim rodakom wiadomo skąd pochodzi to przykazanie, co oznacza i że ma ponad dwa tysiące lat. W tym miejscu pragniemy nawiązać do zaledwie wybranych wątków – tego wielce humanistycznego drogowskazu – oraz odnieść je do współczesności.

Jesteśmy ludźmi (seniorami) podobnymi do siebie, ale jednocześnie każdy z osobna: urodził się, wychował, wykształcił i doświadczył w różnych warunkach. Jesteśmy równi wobec prawa, ale z drugiej strony jeden jest silniejszy lub zdolniejszy, a drugi jakby nieco mniej.

Najczęściej ten bieglejszy pomaga słabszemu i raduje się z jego postępów. Takich postaw mamy dużo. Są one bezcenne szczególnie dla pokolenia seniorów. Pozytywne, życzliwe i faktyczne (a nie deklaratywne) wsparcie słabszych osób starszych – jest i będzie wzorem do naśladowania.

Dobre słowo, życzliwy uśmiech, zakupy, przepuszczanie w kolejce (do czegoś), wniesienie siatki z zakupami, wymycie okien, naprawa cieknącego kranu, wytłumaczenie zawiłego pisma urzędowego, ochrona przed uciążliwym domokrążcą itd. – to zaledwie niektóre przykłady dobrych uczynków i dobrych manier. Nic nie kosztują, a wielce pomagają. Dzisiaj ja pomagam słabszej seniorce/seniorowi, a jutro być może sam będę w potrzebie i on/ona pomoże mnie.

Niestety współczesność niesie także inne ludzkie postawy, szkodliwe i nakierowane na wykorzystanie słabszych, a w tym osób starszych. Ich nosicielami i sprawcami są przeróżnej maści: cwaniaczki, chytruski, spryciarze, obłudnicy, kombinatorzy, krętacze, naciągacze – nazywając wprost: oszuści, złodzieje i chuligani.

Są to zachowania i jednostki aspołeczne, a nierzadko przestępcze. Takie zachowania i osoby powinniśmy zgłaszać na policję (najprościej przez telefon – nr 112) i najlepiej przed, a nie po zdarzeniu. Również należy ostrzegać sąsiadów, znajomych, a szczególnie seniorów. Dodajmy - to nie tylko nie jest naganne, ale wręcz przeciwnie: pożyteczne, bowiem zapobiega skrzywdzeniu kolejnej osoby zajętej codziennymi obowiązkami.

Zatem nasza solidarność społeczna i współczesna miłość bliźniego – polega również na obronie słabszych i eliminowaniu szkodników społecznych (również gospodarczych). Drogi seniorze – tutaj chodzi o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo – miej to na uwadze.

Zachowanie seniora - wzorem dla juniora

Wokół nas bywają osoby: zgorzkniałe, wiecznie niezadowolone, obwiniające sąsiadów, środowisko lub władze – jednocześnie bierne. Redakcji niniejszego portalu bliscy są pozytywni – czynni seniorzy – bohaterowie każdego dnia (nie jednorazowi) oraz metoda małych, konsekwentnych kroków.

Jeżeli przykładowo na bieżąco podpowiadamy wnuczkowi co jest dobre i potwierdzamy to postępowaniem własnym; jeżeli przed końcem dnia uporządkujemy mieszkanie – to mamy zamierzony rezultat – odpowiednio: po latach lub jutro o poranku. Jesteśmy dowartościowani.

Przeciwnie leniwy, kanapowy i telewizyjny styl życia – nie powoduje dobrostanu, utrwala bezradność, a nawet prowadzi do „grzechu zaniedbania”. Nam nie chodzi o nadęte mentorstwo, lecz o konieczność pozbycia się niektórych błędnych przyzwyczajeń, werbalnych (słownych) lub fizycznych.

Od dawna, po dzień dzisiejszy w obiegu społecznym znane i powtarzane są bezcenne zwroty: „ruch to zdrowie”, „Twój los w twoich rękach”, „mądra krytyka oświeca, głupia gasi”, „zawsze na początku pomyśl o tym, jaki będzie koniec”, czy „nigdy nie ma czasu, żeby coś porządnie zrobić, ale zawsze musi być czas na naprawę”.

Kto jak nie senior może świecić przykładem dla młodszego pokolenia obywateli naszego kraju - to skąd czerpie wzorce, jak odpowiedzialnych i bezpiecznych postaw może się nauczyć - stanowi wartość, której nie da się wycenić. Wciąż aktualne jest tutaj jedno z powiedzeń, które brzmi „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość się stanie”.

Jeżeli będziemy wpajali naszym dzieciom i wnukom zasady i normy społeczne, które są powszechnie akceptowane, mniejszy będzie odsetek przestępczości i aspołecznych zachowań. Jeżeli uda nam się przekazać młodemu pokolenia np. szacunek do pracy i wskazać ją jako wartość ponadczasową, to mniejsze będzie chociażby dziedziczenie biedy – czyli utrzymywanie się z tego co daje państwo (a tak naprawdę ogół obywateli).

Jeżeli mniejsze lub większe przewinienia (np. kombinatorstwo) będziemy piętnować i pokazywać brak akceptacji dla takich zachowań – mniej będzie np. wyłudzeń czy oszustw.

Jeżeli będziemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego – zmniejszy się liczba wypadków.

I chyba nikogo nie trzeba do tego przekonywać.

Oczywiście nie da się wyeliminować wszystkich złych rzeczy z naszego otoczenia (wiara w takie coś byłaby utopią), ale powinniśmy sobie wziąć do serca hasło „Zachowanie seniora jest wzorem dla juniora”.

Seniorki i Seniorzy Gminy Konopiska w akcji

Śląskie jest województwem silnie zurbanizowanym. Z tego względu media najczęściej informują o wydarzeniach i dokonaniach dużych miast.

Tymczasem równolegle występuje wiele urozmaiconych i równie wartościowych inicjatyw w życiu społeczności wiejskich. Interesującym tego przykładem jest – położona w północno-zachodniej części naszego województwa  - Gmina Konopiska i skupione w niej sołectwa.

Chcemy zaakcentować samorzutne i częste przejawy współdziałania, tamtejszych organizacji społecznych, klubów sportowych, placówek kulturalnych, policji, straży pożarnej oraz samorządu.

Od strony organizacyjnej działają tutaj różnorodne (co do celów i zadań): stowarzyszenia, kluby, koła, związki, zespoły, fundacje i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Mieszkańcy – stosowanie do potrzeb – zgodnie współpracują również z Policją w Częstochowie i Blachowni.

Seniorzy – zamieszkujący w sołectwach Gminy Konopiska – organizują lub współorganizują i rzecz jasna uczestniczą w licznych formach aktywności: od fizycznej po twórczą, w plenerze i „pod dachem”.

Jako przykłady – wybrane spośród wielu realizowanych – wskażmy na: rywalizację sportową; pikniki rodzinne; koncerty i konkursy miejscowych twórców – atrakcje muzyczne i taneczne – zawody balonowe i gry w golfa czy sobótkowe powitanie lata. Ważne i należne znaczenie przywiązuje się tutaj do profilaktyki zdrowotnej (np. krwiodawstwo, badania słuchu, szczepienia), do akcji ostrzeżeń przed oszustami i zagrożeniami meteorologicznymi. Jednocześnie prowadzone są działania służące bezpieczeństwu seniorów: debaty „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”, warsztaty „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, szkolenia z cyklu „Bezpieczny Senior”. Słowem: dla każdego – coś cennego.

Dają one świadectwo zintegrowania mieszkańców, bogactwa ich życia wewnętrznego, poszanowania dobrej tradycji (własnych korzeni), przy jednoczesnym zdrowym stylu życia i otwarciu na zmiany. To pozytywnie odróżnia ich od wielkomiejskiej pogoni za interesem. Pozwala praktycznie i na co dzień odczuć empatię i przyjaźń, a także autentyczną, ludzką życzliwość.

Ponad połowę mieszkańców Gminy Konopiska stanowią panie. To one często są piastunkami tradycji, a jednocześnie aktywnie kształtują tamtejszą współczesność. Na zasłużone wyróżnienie zasługują prababcie, babcie i mamy. Nie są biernymi obserwatorkami, lecz przeciwnie mają świadomość własnego rozstrzygającego uczestnictwa w życiu i robią to. Ich domeną są m.in. Koła Gospodyń Wiejskich działające w każdym sołectwie. Są to koła nowoczesne, których przedmiotem spotkań i współpracy są zarówno rozmowy o rękodziele, o przygotowaniach przedświątecznych, jak też z drugiej strony praktyczne wykorzystanie Internetu.

Brawa dla Seniorów z Gminy Konopiska!