Przeciwdziałanie smogowi w Rybniku

W województwie śląskim Rybnik należy do czołówki miast najbardziej zagrożonych smogiem, który stanowi jeden z najtrudniejszych problemów tego miasta. Wynika m.in. z ukształtowania terenu i dużej, niskiej emisji budynków jednorodzinnych. Zagrożenie to jest szczególnie dotkliwe dla seniorów i dzieci.

Jeszcze przed wejściem w życie uchwały antysmogowej Sejmika Województwa Śląskiego (od 01.09.2017 r.), w Rybniku uruchomiono miejski program dopłat dla mieszkańców tytułem modernizacji systemów grzewczych, termomodernizacji domów oraz stosowania odnawialnych źródeł energii. Corocznie korzysta z niego kilkaset rodzin , a ostatnio w 2017 r. na 485 wniosków przeznaczono ponad 5,3 mln złotych.

Miasto aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych przeciwdziałających zjawisku smogu. Jest częścią kampanii „Nadchodzi błękit” oraz „Gmina z dobrą energią”.
We wszystkich dzielnicach zainstalowano czujniki pomiaru jakości powietrza. W styczniu 2017 r., z powodu 30-krotnego przekroczenia normy pyłu PM10, tamtejszy Prezydent zdecydował o czasowym zamknięciu szkół.

Straż Miejska w Rybniku udostępniła całodobowy, bezpłatny numer alarmowy – 986, na który można anonimowo zgłaszać podejrzane zdarzenia. Zgłoszeń można dokonywać również mailowo i za pośrednictwem strony www Straży Miejskiej www.sm.rybnik.pl

W Rybniku zorganizowano też Eko-patrol, który weryfikuje i kontroluje posesje podejrzane o nieprawidłowości w zakresie: gospodarki odpadami (w tym segregacji śmieci i kompostowania), sposobów odprowadzania lub wywożenia ścieków, stosowanych surowców (materiałów) opałowych i innych. 

Ostrzeżenia TAURON SA w Katowicach

Wszystkie chwyty niedozwolone są stosowane i rozwijane przez oszustów. Oszukiwane są najczęściej osoby starsze, łatwowierne i uległe wobec rozmyślnej manipulacji.

Do TAURONU – dostawcy m.in. energii elektrycznej i gazu – od dłuższego czasu zgłaszane są działania niezgodne z prawem. Dokonują ich spekulanci, domokrążcy, a także konkurenci. Wysyłają fałszywe rachunki pod groźbą odłączenia zasilania, usiłują wejść do mieszkania lub podsuwają (proponują) do podpisu nową umowę „gwarantującą” najniższe ceny mediów.

TAURON ostrzega przed fałszywymi wezwaniami o zapłaty tytułem rzekomych zaległości i przed fałszywymi pracownikami. TAURON nie chodzi po domach celem podpisania umów, nie pobiera gotówki w mieszkaniach odbiorców, nie wysyła gróźb o odłączeniu do odbiorców energii systematycznie regulujących zobowiązania.

W razie wystąpienia wszelkich wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z TAURON telefonicznie (infolinia 555 444 555) lub osobiście w najbliższym biurze obsługi klienta.

Na uwagę zasługuje długofalowa profilaktyka i aktywność TAURONU w tym zakresie w skali ogólnopolskiej: w prasie, radio, telewizji i w Internecie. Na stronie www.tauron.pl/stop znajdziemy m.in. wskazówki, jak nie dać się oszukać i co powinniśmy zrobić jeśli obawiamy się, że zostaliśmy oszukani.

Przekaz, który kierujemy do czytelników portalu jest prosty i zrozumiały. Zawiera 3 zasady:

1. Twój dom, Twoją twierdzą (nie wpuszczaj obcych),

2. Wybierz mądrze (nie podpisuj umów „w ciemno”),

3. Pośpiech jest złym doradcą (zawsze możesz zdecydować, podpisać później).

Działania Policji w Gliwicach dla bezpieczeństwa pieszych

Statystyki policyjne województwa śląskiego pokazują, że w ostatnich latach maleje ilość potrąceń pieszych na jezdni, a rośnie na przejściach dla pieszych. O ile sprawcami są najczęściej kierowcy (85%) to ofiarami są zwykle piesi.

Komenda Miejska Policji w Gliwicach analizuje przyczyny, podejmuje różnorodne działania prewencyjne, a także apele do kierowców i pieszych. W listopadzie 2017 roku gliwicka policja udostępniła nagranie z monitoringu, na którym widoczne jest potrącenie osoby na oświetlonym przejściu dla pieszych - przy zielonym świetle. Publikuje również filmy i inne materiały edukacyjne i profilaktyczne związane z bezpieczeństwem pieszych oraz rozdaje odblaski.

Częstotliwość potrąceń nasila się w okresie jesienno-zimowym, kiedy łatwo o błąd.
Wczesny zmierzch, mgła, opady, a zatem ograniczona widoczność i pogorszone osobowe predyspozycje psychofizyczne - pogarszają bezpieczeństwo na drogach.

Policja apeluje o zwiększoną uwagę kierowców i pieszych oraz o bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego dla bezpieczeństwa własnego i innych. Przyłączamy się do apelu Policji.

Akcja "Numerator" w Chorzowie

W razie zagrożenia życia zdrowia lub mienia bardzo ważny jest czas pomiędzy zgłoszeniem, a dojazdem i bezpośrednim dostępem do chorego, wypadku lub zdarzenia.

Jednym z koniecznych warunków takiego sprawnego działania: pogotowia ratunkowego i technicznego, straży pożarnej czy policji jest numeracja budynków - łatwo widoczna przez całą dobę.

Dlatego Straż Miejska w Chorzowie corocznie, począwszy od listopada i w okresie jesienno-zimowym gdzie zapada wcześnie zmrok, przeprowadza kontrolę numeratorów porządkowych posesji.

Warto pamiętać, że za właściwą numerację odpowiada administrator budynku.

Więcej artykułów…