Witamy na portalu BezpiecznySenior.eu

Droga "na skróty"

Bezpieczeństwo pieszych jest kluczowe jeśli chodzi o ruch drogowy. Niestety część pieszych, dotyczy to także seniorów, wybiera dłuższą drogę w celu przejścia na drugą stronę jezdni. Dłuższą, bo zamiast przejść w linii prostej (prostopadle do osi jezdni), wybieramy chodzenie na ukos, wydłużając w ten sposób i drogę i czas, jaki spędzamy na jezdni.

Takie zachowanie jest jedną z przyczyn wypadków z udziałem pieszych. Potęguje to fakt, że odbywa się to w miejscach niedozwolonych. Często są to miejsca o ograniczonej widoczności np. przez krzewy, zakręty lub wzniesienia. Na obszarach wiejskich dodatkowo często brakuje oświetlenia ulicznego.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów obowiązuje wszystkich, nie tylko kierowców. Pamiętajmy i stosujmy zasadę, że przechodzić na drugą stronę należy najkrótszą drogą. Do tego nie przechodźmy na zakrętach i przed wzniesieniem, ani nie wchodzimy na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody. Najlepiej korzystać z przejść dla pieszych.

Przejście na drugą stronę jezdni poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, o ile najbliższe przejście znajduje się w odległości większej niż 100 metrów. Tak stanowi art. 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym. I dodaje, że pieszy w takiej sytuacji jest obowiązany do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom. Nasze przejście na drugą stronę nie może spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnić ruchu pojazdów.

Ileż to razy byliśmy świadkami lub co gorsza sami stosowaliśmy, takie właśnie zachowania. Dobrze jeżeli kończyły się bez szkody. Gorzej jeśli stanowiły przyczynę wypadku. Nieuważne i nieprawidłowe przekraczanie jezdni może się skończyć tragicznie. Czytamy i słyszymy o tym w mediach niemal codziennie.