Witamy na portalu BezpiecznySenior.eu

Aktualności

Spotkania dla bezpieczeństwa

Spotkania dla bezpieczeństwa seniorów są kolejnym elementem projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku”. 

Mają one na celu edukację dla bezpieczeństwa z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu osób starszych. Jak twierdzą uczestnicy  - spotkania podnoszą ich poziom wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie sposobów przeciwdziałania wykorzystywaniu osób starszych w różny sposób, metod i środków zabezpieczania mienia oraz sposobów, możliwości i inspiracji na inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze przeciwdziałania patologiom i zagrożeniom wobec seniorów.

Upowszechniają również dobre, bezpieczne praktyki wśród lokalnych społeczności, wzmacniają lokalne koalicje i zachęcają do ich rozwijania. Spotkania są także miejscem wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i pomysłów w zakresie poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów.

W trakcie spotkań bezpieczeństwa rozdawane są powstałe w ramach projektu Poradniki pn. "Bezpiecznik seniora - 100 porad, wskazówek i instrukcji dla bezpieczeństwa” oraz magnesy bezpieczeństwa. Poradniki i magnesy są praktycznymi narzędziami „ściągami" i "przypominajkami” w zakresie zachowania ostrożności i rozwagi na co dzień. Zawierają najważniejsze przestrogi i wskazówki w najczęściej pojawiających się sytuacjach zagrożenia różnego pochodzenia oraz pożądanymi (bezpiecznymi) wzorcami zachowań w danej sytuacji.

Spotkania prowadzone są m.in. w domach i klubach seniora w woj. śląskim oraz w organizacjach i stowarzyszeniach senioralnych. W związku z tym, że mamy okres przedświąteczny, spotkania łączą się ze spotkaniami mikołajkowymi i opłatkowymi, gdzie poza licznymi informacjami i narzędziami dla bezpieczeństwa, seniorom przekazujemy także bezpieczne życzenia świąteczne i noworoczne.