Witamy na portalu BezpiecznySenior.eu

Aktualności

Warsztat z zakresu bezpieczeństwa seniorów

Tematem przewodnim kolejnego warsztatu było bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni tj. bezpieczne i rozważne korzystanie z Internetu, w tym: zachowanie (dużej) ostrożności w zakresie nawiązywania nowych kontaktów w sieci ale także ochrona danych osobowych i danych wrażliwych własnych i członków rodziny takich, jak: loginów, haseł, imion, nazwisk, numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów miejsc, do których uczęszczamy, numerów PESEL, numerów rachunków bankowych, numerów PIN, nazw banków i instytucji finansowych, w których przechowujemy środki/posiadamy kredyty, numery, kwoty i zakresy polis ubezpieczeniowych, wysokości i tytuły uzyskiwanych dochodów, stan posiadanego majątku i innych.

Ważnym aspektem poruszanym w czasie zajęć było również uważne przeglądanie stron i zwracanie uwagi na to, co wyświetla się na monitorze komputera - tj. unikania bezmyślnego klikania w wyświetlające się komunikaty, reklamy, ogłoszenia, wypełnianie i akceptowanie niechcianych formularzy, wpisywanie np. numeru telefonu w „wyskakujące okienka”, co skutkuje przeważnie poniesieniem wysokiej opłaty poprzez sms i/lub otrzymywaniem odpłatnych sms’ów, których nie potrafimy później zatrzymać.

Seniorzy odwiedzili między innymi stronę internetową Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego by sprawdzić jakie działania są podejmowane dla ich grupy wiekowej przez władze centralne oraz Wojewodę Śląskiego. Ponadto weszli na stronę internetową akcji informacyjno – edukacyjnej skierowanej do seniorów – kierowców, seniorów – rowerzystów oraz seniorów – pieszych pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”.

Uczestnicy warsztatu z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z treściami zawartymi na odwiedzanych przez nich stronach. Szczególnie spodobała się im strona Bezpieczny Senior Na Drodze, na której zawarto wiele informacji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.