Witamy na portalu BezpiecznySenior.eu

Uroczyste zakończenie projektu

W ostatni piątek 2017 roku miało miejsce uroczyste zakończenie realizacji projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku”. Zakończenie w postaci spotkania bezpieczeństwa połączone było z wręczaniem Certyfikatów Ambasadorom Bezpieczeństwa Seniorów z Konopisk.

W trakcie spotkania, seniorzy przypomnieli sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa i sposoby przeciwdziałania wykorzystywaniu osób starszych, a także zachęceni zostali do inicjowania dalszych, wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze przeciwdziałania patologiom i zagrożeniom wobec seniorów - w różnych formach.  

W spotkaniu uczestniczyła również starsza sierżant Beata Witos z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, która omówiła bezpieczne postawy i zachowania na drodze. Pani sierżant podkreślała m.in. znaczenie stosowania elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów. Zwracała przy tym uwagę na przekraczanie jezdni w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób. Na koniec spotkania Uczestnicy otrzymali od pani sierżant opaski odblaskowe.

    

Po części edukacyjnej nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatów dla Ambasadorów Bezpieczeństwa Seniorów z Konopisk, którzy dołączyli do Śląskiej Sieci ABS. Poza Certyfikatem, każdy Ambasador otrzymał też Pakiet ABS'a składający się z Poradników pn. "Bezpiecznik seniora" i magnesów bezpieczeństwa, celem ich dalszej dystrybucji w środowisku seniorów.

Pokrótce przedstawiono również dokonania całego projektu, w tym m.in. zrealizowane zajęcia, spotkania i warsztaty oraz że poza Ambasadorami z Konopisk do Sieci ABS przystąpili też lokalni liderzy m.in. z Chorzowa, Piekar Śląskich, Knurowa, Cynkowa czy Siemianowic Śląskich. Po części oficjalnej przyszedł czas na podziękowania i pamiątkowe zdjęcia.

Razem bezpieczniej!

Warsztaty bezpieczeństwa obejmują szeroką tematykę. Począwszy od bezpiecznego domu, mieszkania, ogrodu, a szerzej mienia, przez ruch drogowy, zdrowie i cyberprzestrzeń, czyli szeroko rozumiane bezpieczeństwo "w Internecie", po finanse i podstawowe aspekty prawne, które nie powinny być nam obce w bezpiecznym, codziennym życiu.

Jako seniorzy: opiekujemy się wnukami, zawieramy i pielęgnujemy znajomości, robimy zakupy, uzyskujemy przychody i ponosimy wydatki. Staramy się oszczędzać, dbać o zdrowie i być aktywni. Interesują nas nowinki, w tym rozwiązania i możliwości techniczne. Chcemy nadążać za dziećmi i wnukami, a szerzej "młodymi" i być partnerami "nowoczesnych" rozmów. Jednocześnie, pielęgnujemy tradycje i zwyczaje, o których młodsi wiekiem czasami zapominają.

Pomimo, pozornie większej ilości czasu wolnego - obowiązków i spraw nadal mamy dużo, a nieraz i więcej niż wcześniej. Jednocześnie, szeroko rozumiany postęp i rozwój niesie ze sobą zagrożenia, w tym pomysły, metody i próby wyłudzeń. Dostępne rozwiązania finansowe i przepisy prawne też nie zawsze należą do najłatwiejszych dziedzin naszego życia - bywa, że się w nich trochę "gubimy".

Między innymi dlatego seniorzy z woj. śląskiego tak licznie i chętnie uczestniczą w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku”. Uczestnicy często przyznają, że dzięki zajęciom zdobywają masę przydatnych informacji, narzędzi i źródeł. Dodatkowo notują, pytają i wyjaśniają. W trakcie zajęć pracujemy razem, dzieląc się ciekawostkami z innymi. Cieszymy się, że możemy pomagać seniorom budować wspólne, bezpieczniejsze jutro.

2400 Bezpieczników seniora!

Miło nam poinformować, że opracowany w ramach projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku” Poradnik pod nazwą "Bezpiecznik seniora - 100 porad, wskazówek i instrukcji dla bezpieczeństwa" został wydrukowany w nakładzie 2400 sztuk.

Poradniki sukcesywnie trafiają do uczestników spotkań i warsztatów bezpieczeństwa prowadzonych w ramach projektu oraz Ambasadorów Bezpieczeństwa Seniorów, którzy wzięli udział w warsztatach dla ABS'ów i tym samym przystąpili do Sieci ABS.

Pozostała część Poradników - Bezpieczników jest pakowana i przygotowywana do wysyłki do 480 podmiotów w woj. śląskim. Znajdują się wśród nich m.in.:

- kluby seniora i dzienne domy pobytu dla osób starszych,
- uniwersytety trzeciego wieku,
- organizacje senioralne i działające na rzecz seniorów, w tym m.in. koła, związki i stowarzyszenia emerytów i rencistów oraz ich oddziały,
- parafie i biblioteki publiczne oraz ich filie.

Elektroniczna wersja Poradnika dostępna jest w zakładce "Bezpiecznik seniora".

Życzymy bezpiecznej lektury :)   

Spotkania dla bezpieczeństwa

Spotkania dla bezpieczeństwa seniorów są kolejnym elementem projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku”. 

Mają one na celu edukację dla bezpieczeństwa z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu osób starszych. Jak twierdzą uczestnicy  - spotkania podnoszą ich poziom wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie sposobów przeciwdziałania wykorzystywaniu osób starszych w różny sposób, metod i środków zabezpieczania mienia oraz sposobów, możliwości i inspiracji na inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze przeciwdziałania patologiom i zagrożeniom wobec seniorów.

Upowszechniają również dobre, bezpieczne praktyki wśród lokalnych społeczności, wzmacniają lokalne koalicje i zachęcają do ich rozwijania. Spotkania są także miejscem wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i pomysłów w zakresie poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów.

W trakcie spotkań bezpieczeństwa rozdawane są powstałe w ramach projektu Poradniki pn. "Bezpiecznik seniora - 100 porad, wskazówek i instrukcji dla bezpieczeństwa” oraz magnesy bezpieczeństwa. Poradniki i magnesy są praktycznymi narzędziami „ściągami" i "przypominajkami” w zakresie zachowania ostrożności i rozwagi na co dzień. Zawierają najważniejsze przestrogi i wskazówki w najczęściej pojawiających się sytuacjach zagrożenia różnego pochodzenia oraz pożądanymi (bezpiecznymi) wzorcami zachowań w danej sytuacji.

Spotkania prowadzone są m.in. w domach i klubach seniora w woj. śląskim oraz w organizacjach i stowarzyszeniach senioralnych. W związku z tym, że mamy okres przedświąteczny, spotkania łączą się ze spotkaniami mikołajkowymi i opłatkowymi, gdzie poza licznymi informacjami i narzędziami dla bezpieczeństwa, seniorom przekazujemy także bezpieczne życzenia świąteczne i noworoczne.