Witamy na portalu BezpiecznySenior.eu

Następne warsztaty - większe bezpieczeństwo

Grupa druga, podobnie jak grupa wcześniejsza, omawiała tym razem temat bezpieczeństwa w Internecie. Uczestnikom zwracano uwagę, by podczas zawierania nowych znajomości w sieci, zachowali bardzo dużą ostrożność, ponieważ nigdy nie wiemy kto znajduje się po drugiej stronie. Informacje takie, jak: imiona i nazwiska (własne oraz członków rodziny, a także przyjaciół i znajomych), adresy zamieszkania, numery telefonów i miejsca do których uczęszczamy nie powinny być przekazywane nieznanym nam osobom. 

Bezwzględnie nie należy też podawać numerów PESEL i PIN oraz wszelkich loginów i haseł, a także nazw banków i instytucji finansowych w których przechowujemy środki. Nie należy się również chwalić stanem posiadanego majątku i planowanymi wyjazdami (np. do sanatorium, rodziny, na wczasy). 

Nie powinniśmy też rozpowszechniać informacji dotyczących zakresów i kwot polis ubezpieczeniowych, a także wysokości i tytułów uzyskiwanych dochodów i pożytków.

Zarówno prowadzący, jak i uczestnicy zajęć podawali przykłady na to, jak znane im osoby (bez wskazywania imion i nazwisk), po umieszczeniu w sieci informacji dotyczących dat planowanych lub odbywanych wyjazdów, zostały okradzione w czasie nieobecności. Jeśli korzystamy np. z portali społecznościowych, blogów lub innych stron towarzyskich i mamy potrzebę podzielenia się ze światem zdjęciami z naszych wyjazdów - róbmy to po powrocie, a nie w trakcie i nie przed wyjazdem. Nie publikujmy zdjęć i informacji np. z lotniska, peronu, autobusu, samolotu, pociągu, samochodu itd., dodatkowo często opatrzonych datą spodziewanego powrotu. Dla złodziei i oszustów jest to wyraźny sygnał, że teraz nie ma nas w domu i mogą nas okradać do woli, bo np. wrócimy dopiero za dwa tygodnie. Takim nierozważnym postępowaniem sami ściągamy na siebie kłopoty. Jeśli podróżujemy z rodziną, przyjaciółmi lub znajomymi, którzy stosują takie praktyki - wyraźnie sygnalizujmy, że nie wyrażamy na to zgody i nie chcemy być widoczni ani oznaczeni na ich zdjęciach.

W trakcie zajęć omawiano również uważne przeglądanie stron internetowych, a w tym przestrzegano uczestników przed akceptowaniem wszystkiego co wyświetla się na ekranie monitora. Zanim wykonamy jakąś czynność (wyrazimy na coś zgodę, zaakceptujemy coś, podamy numer telefonu lub adres e-mail) należy dokładnie zapoznać się z treścią komunikatu. Wpisywanie danych i wyrażanie zgody, bez wcześniejszego zapoznania się z treścią, może skutkować np. otrzymywaniem płatnych smsów i  dużej ilości wiadomości reklamowych, których nie chcemy i których nie potrafimy później zatrzymać. Należy zwracać również uwagę na to, aby nie pozwalać komputerowi na zapamiętywanie danych logowania, szczególnie jeśli korzystamy z komputerów ogólnodostępnych (np. w bibliotece). Wyrażenie zgody na zapamiętanie danych skutkuje tym, że osoba która będzie korzystać po nas z tego samego komputera będzie miała dostęp np. do naszej poczty elektronicznej lub konta na portalu społecznościowym.

Uczestnicy zajęć, tak jak poprzednie grupy, odwiedzili stronę internetową Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, stronę Policji i stronę internetową akcji informacyjno - edukacyjnej pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”.

 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i w ruchu drogowym

W ramach projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku”, który został dofinansowany w 2017 roku  z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zrealizowano kolejne warsztaty z zakresu bezpieczeństwa seniorów.

Tematem przewodnim warsztatu również było bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Podobnie, jak na zajęciach dla wcześniejszych grup omówiono bezpieczne i rozważne korzystanie z Internetu, w tym: zachowanie (dużej) ostrożności w zakresie nawiązywania nowych kontaktów w sieci, a także ochrona danych osobowych i danych wrażliwych własnych i członków rodziny takich, jak: loginów, haseł, imion, nazwisk, numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów miejsc, do których uczęszczamy, numerów PESEL, numerów rachunków bankowych, numerów PIN, nazw banków i instytucji finansowych, w których przechowujemy środki/posiadamy kredyty, numery, kwoty i zakresy polis ubezpieczeniowych, wysokości i tytuły uzyskiwanych dochodów, stan posiadanego majątku i innych.

Uczestnikom warsztatu zwracano uwagę na baczne przeglądanie stron internetowych i obejmowanie wzrokiem tego, co wyświetla się na monitorze komputera. Przestrzegano też przed klikaniem w wyświetlające się komunikaty, reklamy i ogłoszenia oraz przed wypełnianiem i akceptowaniem niechcianych formularzy i wpisywaniem np. numeru telefonu w „wyskakujące okienka”, co może skutkować później ponoszeniem wysokich opłat za smsy i/lub otrzymywaniem odpłatnych sms’ów, których nie potrafimy później zatrzymać.

I tym razem seniorzy odwiedzili m.in. stronę internetową Policji, a także Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, by sprawdzić m.in. jakie działania są podejmowane dla seniorów w woj. śląskim przez władze centralne i przez Wojewodę Śląskiego.

Ponadto słuchacze weszli na stronę internetową akcji informacyjno – edukacyjnej skierowanej do seniorów – kierowców, seniorów – rowerzystów oraz seniorów – pieszych pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”. Uczestnicy spotkania odwiedzili także stronę Policji oraz zapoznali się z tym jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W trakcie przeglądania strony seniornadrodze.pl między uczestnikami wywiązała się dyskusja dotycząca niewłaściwych zachowań kierowców, rowerzystów i pieszych, którzy nie uważają na drogach na innych uczestników ruchu. Wielokrotnie zwracano uwagę na przekraczanie prędkości w obszarach zabudowanych, zagrożenia związane z brakiem chodników i koniecznością poruszania się pieszych po jezdni, brakami w oświetleniu ulicznym, niewidocznością pieszych i rowerzystów - w tym niestosowaniem elementów odblaskowych i oświetlenia. Uczestnikom warsztatu przypomniano podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w tym m.in.: by jako piesi i rowerzyści stosowali elementy odblaskowe i obowiązkowe oświetlenie oraz ustępowali miejsca nadjeżdżającym pojazdom kiedy poruszają się poboczem oraz by nie wchodzili na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd (w tym na przejściu dla pieszych). Kierowców uczulono natomiast, by zwracali większą uwagę na niechronionych uczestników ruchu i przestrzegali dozwolonej prędkości.  

Warsztat z zakresu bezpieczeństwa seniorów

Tematem przewodnim kolejnego warsztatu było bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni tj. bezpieczne i rozważne korzystanie z Internetu, w tym: zachowanie (dużej) ostrożności w zakresie nawiązywania nowych kontaktów w sieci ale także ochrona danych osobowych i danych wrażliwych własnych i członków rodziny takich, jak: loginów, haseł, imion, nazwisk, numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów miejsc, do których uczęszczamy, numerów PESEL, numerów rachunków bankowych, numerów PIN, nazw banków i instytucji finansowych, w których przechowujemy środki/posiadamy kredyty, numery, kwoty i zakresy polis ubezpieczeniowych, wysokości i tytuły uzyskiwanych dochodów, stan posiadanego majątku i innych.

Ważnym aspektem poruszanym w czasie zajęć było również uważne przeglądanie stron i zwracanie uwagi na to, co wyświetla się na monitorze komputera - tj. unikania bezmyślnego klikania w wyświetlające się komunikaty, reklamy, ogłoszenia, wypełnianie i akceptowanie niechcianych formularzy, wpisywanie np. numeru telefonu w „wyskakujące okienka”, co skutkuje przeważnie poniesieniem wysokiej opłaty poprzez sms i/lub otrzymywaniem odpłatnych sms’ów, których nie potrafimy później zatrzymać.

Seniorzy odwiedzili między innymi stronę internetową Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego by sprawdzić jakie działania są podejmowane dla ich grupy wiekowej przez władze centralne oraz Wojewodę Śląskiego. Ponadto weszli na stronę internetową akcji informacyjno – edukacyjnej skierowanej do seniorów – kierowców, seniorów – rowerzystów oraz seniorów – pieszych pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”.

Uczestnicy warsztatu z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z treściami zawartymi na odwiedzanych przez nich stronach. Szczególnie spodobała się im strona Bezpieczny Senior Na Drodze, na której zawarto wiele informacji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Bezpieczne warsztaty - kolejna nowa grupa

W Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach, rozpoczęły się Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa seniorów dla grupy trzeciej.

Na początku prowadzący poinformował seniorów, że Warsztaty są prowadzone w ramach projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku”, który został dofinansowany w 2017 roku  z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak się okazało seniorzy bardzo chętnie przybyli na zajęcia, tym bardziej, że słyszeli od innych uczestników pozytywne opinie. Najpierw rozdane zostały ankiety, o których wypełnienie zostali poproszeni wszyscy uczestnicy. Trzeba przyznać, że zadanie to wykonano szybko i sprawnie.

Następnie omówione zostały poruszane w ankietach problemy. To wywołało prawdziwą burzę myśli. W czasie dyskusji udało się przytoczyć bezpieczne i odpowiedzialne postawy obywatelskie, w tym rozpoznawania, które zdarzenia są przestępstwami, jak może i powinien zachować się świadek, a także ofiara przestępstwa, jak się przed takimi zdarzeniami uchronić, na co zwracać uwagę oraz gdzie i w jaki sposób szukać pomocy.

W czasie rozmowy uczestnicy pytali m.in. o to czy zakupy i płatności w internecie są bezpieczne, jakie są zabezpieczenia przy wykonywaniu przelewów czy płatności telefonem są zabezpieczone w jakichś sposób. Uczestnicy wyrazili również nadzieję, że oprócz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dowiedzą się jak prawidłowo obsługiwać komputer.

Tak też się stało, słuchacze dowiedzieli się jak ważne funkcje posiada klawiatura i jak tworzyć polskie znaki, co w dalszej części warsztatów pomoże im, jak najlepiej zabezpieczyć swoje dane, dokumenty, pocztę elektroniczną bądź internetowe konto bankowe.

Na sam koniec zajęć słuchacze dowiedzieli się jak ważne są zabezpieczenia i hasła dostępu do komputera po czym wysłuchali, a następnie sami wykonali zadanie – prawidłowego wylogowania się z systemu operacyjnego i zamknięcia komputera.

Seniorzy byli bardzo zadowoleni z przebiegu zajęć, chętni do dalszej nauki oraz ciekawi, jak działa internet i jak bezpiecznie się nim posługiwać, czego dowiedzą się na następnych zajęciach.