Witamy na portalu BezpiecznySenior.eu

Magnes bezpieczeństwa

Opracowaliśmy kolejny element projektu – „Magnes bezpieczeństwa”. Pod  tą nazwą kryją się podstawowe zasady bezpiecznego seniora, a także numery telefonów: alarmowy, policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, gazowego i energetycznego oraz infolinii konsumenckiej, rzecznika praw pacjenta i ujednolicony numer do zastrzegania kart bankowych.

Za podstawę, do określenia 10 podstawowych zasad postępowania, wykorzystaliśmy wnioski z analizy zaistniałych i potencjalnych zdarzeń przestępczych, ale również zaniedbań domowników.

Przyczyną tych drugich są: pośpiech, emocje, słabsza pamięć i gadatliwość. Seniorze bądź ostrożny i przezorny. Masz swoje zasady, kierujesz się nimi i ich przestrzegasz. Po drugiej stronie mogą być oszuści - oni nie mają zasad.

W życiu codziennym zdarza się nam zapomnieć, zaniechać lub nie docenić prostych i pozornie banalnych czynności, a potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu naszemu, sąsiadów i otoczenia. Przedmiotowy „Magnes bezpieczeństwa” umieszczony na drzwiach lodówki lub na drzwiach zewnętrznych (lecz od strony wewnętrznej) - powinien przypominać i zapobiegać zagrożeniom. Świadomie został zaprojektowany w „alarmowej” kolorystyce, z dużym czytelnym drukiem, a także łatwym mocowaniem. 

„Magnes bezpieczeństwa” stanowi swoistą "przypominajkę" i jest rozdawany podczas warsztatów i spotkań dla bezpieczeństwa, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów.

On również jest częścią projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku”.

 

Warsztaty w Konopiskach, Chorzowie, Piekarach i Knurowie

Uczestnicy warsztatów bezpieczeństwa seniorów, które odbywają się w Konopiskach, Chorzowie, Piekarach Śląskich i Knurowie poznają m.in. czym jest przestępstwo, jak je rozpoznać i jakie przyjąć wobec niego postawy, w tym jak można i należy je zgłaszać bez narażania siebie i innych na dodatkowe zagrożenia.

Bezpiecznym postawom i zachowaniom towarzyszy także pojęcie prewencji, czyli zapobieganie zjawiskom i zagrożeniom przestępczym, usuwanie przyczyn, kontrola środowisk patologicznych oraz inne procedury i działania służb państwowych, organizacji społecznych oraz obywateli z tym związane. Celem prewencji jest zmniejszanie ilości, zasięgu i szkodliwości przestępstw przez eliminowanie tzw. okazji przestępczych i neutralizowanie potencjalnych przestępców.

Uczestnicy dobrze radzą sobie z rozpoznawaniem zdarzeń przestępczych. Wiedzą np., że zgubienie dokumentów (np. dowodu osobistego, karty do bankomatu), zalania mieszkania czy sporu ze sprzedawcą, który nie zgadza się na przyjęcie zwrotu towaru - nie są przestępstwami i nie zgłasza się ich na policji, lecz w odpowiednich instytucjach (np. banku, ubezpieczyciela czy UOKiKu). 

Natomiast zdarzeniami, które powinny powodować naszą reakcję m.in. w postaci wezwania (powiadomienia) policji są np. wypadki drogowe, napady, włamania, kradzieże, rozboje, niszczenie cudzego mienia, krzyki, bójki, zastraszenia i inne niepokojące zdarzenia.

Zgłoszenia - na policji lub pod numerem alarmowym 112 - powinniśmy dokonać od razu, jak tylko zauważymy zagrożenie, czyli jak najszybciej. Dzięki temu zwiększamy szanse na zatrzymanie sprawcy, a w przypadku wypadku drogowego - zwiększamy szanse na przeżycie osób w nim poszkodowanych. W sytuacjach zagrożenia nie należy zastanawiać się, czy ktoś powiadomił już odpowiednie służby lub wezwał pomoc przed nami. Nawet jeśli tak było, lepiej jest zadzwonić kilka razy niż wcale.

Zgłoszenia może dokonać zarówno ofiara, jak i świadek przestępstwa lub wypadku. Warto jednak pamiętać, że poszkodowany często nie jest w stanie sam tego zrobić. Powodem może być: strach, brak dostępu do telefonu lub bezradność, a np. w wypadkach drogowych - dodatkowo: utrata przytomności, szok, strata bliskiej osoby czy zdezorientowanie. Dlatego to głównie na świadkach opierają się udzielanie pomocy i reakcje na zagrożenia. Nie możemy być tutaj obojętni.

Warto pamiętać, że dokonując zgłoszenia pod numerem alarmowym 112 - pracownik infolinii przekieruje sprawę do odpowiednich służb ratunkowych, w tym: policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, udzieli fachowych informacji również nam, w tym powie: co należy w danej sytuacji zrobić i jak powinniśmy się zachować. Pomoże nam udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i będzie zadawał pytania adekwatne do zdarzenia - tak, by służby zmierzające na miejsce były jak najlepiej zorientowane i przygotowane do działania.

Nie należy obawiać się zgłaszania zagrożeń. Osoba przyjmująca zgłoszenie o nagłym zdarzeniu (np. wypadku drogowym, pożarze, bójce, rozboju) nie będzie nas wypytywać o nasze dane (imię, nazwisko, adres, telefon itd.) lecz skupi się na uzyskaniu informacji istotnych z punktu widzenia, jak najszybszego udzielenia pomocy. Powinniśmy tutaj podać, jak najwięcej informacji dotyczących zdarzenia lub przestępstwa. 

Po pierwsze - przedstawmy, jak najdokładniej potrafimy: co się stało, gdzie, w jaki sposób i kiedy. Jeśli wiemy lub potrafimy ocenić - powinniśmy też powiedzieć ilu jest poszkodowanych i co im dolega oraz kto jest sprawcą (można podać opis sprawcy, kierunek w którym zbiegł lub np. numer rejestracyjny pojazdu, którym się porusza).

Po drugie - nie rozłączajmy się. Udzielajmy tylu i takich informacji przyjmującemu zgłoszenie o ile i o które prosi. Zachowajmy przy tym trzeźwość umysłu, mówmy zwięźle i na temat. Dzięki temu pomoc nadejdzie szybciej.

Dokonując zgłoszenia przestępstwa lub zdarzenia, dobrze jest się przedstawić i podać swój numer telefonu - na wypadek późniejszych uszczegółowień. Jeśli z jakiś powodów nie chcemy podawać swoich danych - możemy poinformować o tym rozmówcę i zgłosić zdarzenie lub przestępstwo anonimowo. Tak, czy inaczej zgłosić należy.

Dobre praktyki w województwie śląskim

Na portalu uruchomiliśmy kolejną zakładkę „Bezpieczne praktyki”.

Staramy się w niej prezentować i rozpowszechniać przykłady ze Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, a także z Częstochowy, Bielska-Białej oraz innych ośrodków.

W województwie śląskim mieszka ponad milion osób starszych. Stanowią oni duży potencjał doświadczenia i mądrości życiowej. Na ich rzecz, Śląski Urząd Wojewódzki oraz samorządy miast i gmin prowadzą liczne, urozmaicone przedsięwzięcia i formy ukierunkowane na: bezpieczeństwo, aktywność, zdrowie, rozwój, edukację, profilaktykę, pomoc i opiekę.

Z oczywistych względów, część zadań służących seniorom nosi podobne cechy. W zakładce „Bezpieczne praktyki” staramy się unikać powtórzeń, eksponując kolejne rozwiązania i pomysły, pod znakiem: kontynuacja i rozwój.

Przybywa seniorów, rosną ich oczekiwania i aspiracje. Chodzi o to, by stanowili oni świadomych współuczestników przedmiotowych kampanii senioralnych, a także organizowali własne aktywne wspólnoty (w sposób czynny, a nie bierny).

Pozostałe treści dotyczące bezpieczeństwa seniorów prezentujemy w kolejnych zakładkach, w podziale tematycznym na: "Dom i zdrowie", "Ruch drogowy", "Finanse" i "Prawo".

Zachęcamy do czytania.

Poradnik „Bezpiecznik seniora” już w drukarni

Niebawem zostanie ukończony druk naszego poradnika, opracowanego w ramach niniejszego projektu pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 r.”.

Poradnik nosi nazwę: „Bezpiecznik seniora – 100 porad, wskazówek i instrukcji dla bezpieczeństwa”. Jego zawartość obejmuje obszerną, praktyczną tematykę teraźniejszą oraz przyszłościową, która jest nieuchronna (niezależnie od tego czy nam ułatwia, czy komplikuje życie).

Na poradnik składają się następujące rozdziały:

- Bezpieczeństwo w domu,

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

- Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,

- Bezpieczeństwo finansowe,

- Bezpieczne postawy i reakcje obywatelskie,

- Prawo na straży seniora,

a także słowniczek wybranych pojęć, bogaty wykaz literatury i inne.

Poradnik, w łącznym nakładzie 2400 sztuk, trafi do uczestników warsztatów i spotkań z zakresu bezpieczeństwa seniorów, Ambasadorów oraz 480 instytucji i organizacji senioralnych w woj. śląskim. 

Pragniemy podkreślić, że poradnik, jako część większego projektu, został dofinansowany z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.