Witamy na portalu BezpiecznySenior.eu

Warsztaty bezpieczeństwa w Piekarach Śląskich

W ramach projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku” warsztaty z zakresu bezpieczeństwa - poza Konopiskami i Chorzowem - realizowane są również dla sześciu grup zajęciowych w Piekarach Śląskich. Uczestnicy warsztatów zapoznani zostali z założeniami projektu i Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka.

W trakcie zajęć poruszane są m.in. takie zagadnienia, jak: budowanie bezpiecznych i odpowiedzialnych postaw obywatelskich, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, stosowanie zasad bezpiecznego zachowania w sytuacjach potencjalnego zagrożenia i metod zapobiegania wykorzystywaniu osób starszych, efektywnych metod i środków zabezpieczania mienia, szkodliwości substancji psychoaktywnych czy podstawowych aspektów prawnych.

Uczestnicy zajęć poznają również narzędzia internetowe służące ich szeroko rozumianemu bezpieczeństwu, w tym odwiedzają i zapoznają się z treściami portali internetowych przydatnych na co dzień. Jako przykładowy można tutaj wskazać Portal obywatel.gov.pl, na którym znajdziemy instrukcje, jak krok po kroku załatwić daną sprawę, a także wzory niezbędnych dokumentów, formularzy i zaświadczeń.

Treści na portalu pogrupowano w przejrzystym układzie kafelkowym na poszczególne zagadnienia. Dla przykładu: w zakładce Nieruchomości i środowisko znajdziemy m.in. informacje dotyczące ksiąg wieczystych, a w tym Elektroniczny Rejestr Ksiąg Wieczystych dostępny pod adresem: ekw.ms.gov.pl. Dzięki niemu, znając numer księgi wieczystej danej nieruchomości, możemy zapoznać się z jej treścią bez wychodzenia z domu.

W zakładce Kierowcy i pojazdy znajdziemy urzędowe informacje dla zmotoryzowanych, w tym dotyczące zarejestrowania i wyrejestrowania pojazdu, zgłoszenia zbycia pojazdu np. na skutek sprzedaży lub przekazania w darowiźnie, odwołania się od otrzymanego mandatu drogowego, odzyskania zatrzymanego prawo jazdy, sprawdzenia historii nabywanego pojazdu i wiele innych. 

W zakładce Podatki odszukamy informacje dotyczące m.in. podatku za posiadanie psa, podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, rozliczania PIT-37 przez urząd skarbowy (gdzie urząd wypełnia PIT za nas) czy co należy zrobić, aby skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, kiedy darowizna lub spadek pochodzi od kogoś z bliskiej rodziny.

W zakładce Zasiłki i pomoc finansowa znajdziemy m.in. informacje o tym komu i kiedy one przysługują oraz jak je pozyskać. Natomiast z zakładki Zgon dowiemy się m.in. jak, gdzie i w jakim czasie należy zgon zgłosić, kto i jak może uzyskać zasiłek pogrzebowy i jak uzyskać odpisy aktu stanu cywilnego.   

Wspomniane przykłady to tylko przysłowiowa kropla w morzu, dlatego zachęcamy Seniorów-internautów do samodzielnego, bliższego poznania portalu obywatel.gov.pl.

 

Warsztaty bezpieczeństwa w Chorzowie

W Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ramach projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku” realizowane są dla kolejnych dwóch grup zajęciowych.

Tradycyjnie już, warsztaty rozpoczęto od przedstawienia założeń projektu i Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka, a następnie wypełnienia ankiet dotyczących bezpieczeństwa.

Na prośbę uczestników, w trakcie zajęć wykorzystywane są nie tylko komputery, ale również telefony dotykowe i typu smartfon z dostępem do Internetu. Potrzeba obsługi telefonów wynika z faktu, że uczestnicy zajęć mieli problemy z płatnymi sms'ami i aplikacjami, które niegdyś aktywowali (nieraz nieświadomie) i za które pobierane były opłaty, a których nie potrafili wyłączyć.

W trakcie zajęć przypomniano uczestnikom, by zwracali uwagę na otrzymywane smsy i dokładnie zapoznawali się z ich treścią. Wiadomości oferujące usługi muzyczne, rozrywkowe, towarzyskie, reklamowe, a także horoskopy czy kawały są przeważnie dodatkowo płatne. Wysłanie wiadomości zwrotnej często skutkuje narażeniem się na nieplanowane i stałe koszty.

Natomiast różnego rodzaju aplikacje - poza tym, że mogą powodować naliczanie dodatkowych opłat np. za wykorzystanie transferu - zużywają duże zasoby energii, co skutkuje koniecznością częstego ładowania telefonu. Uczestnicy przyznawali, że z funkcjonowania większości aplikacji nie zdawali sobie sprawy i nie korzystają z nich, a mimo to pracują one "w tle". 

Kursantom zwracano również uwagę, by nie podawali swoich numerów telefonów w Internecie bez wcześniejszego zapoznania się z komunikatem wyświetlanym na ekranie monitora, a przeglądając sieć w telefonie - nie wyrażali zgody na otrzymywanie reklam. Ilość spamu spływająca na telefony użytkowników, w praktyce uniemożliwiała normalne korzystanie z telefonów. Dzięki zajęciom realizowanym w ramach projektu udało się rozwiązać problemy uczestników. Nabyli oni również wiedzę, umiejętności i doświadczenia, które wykorzystają w przyszłości.  

Grupy w Chorzowie, podobnie jak grupy wcześniejsze, odwiedzały m.in. strony Internetowe: Programu "Razem bezpieczniej", Policji, projektu, akcji informacyjno - edukacyjnej pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym” oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.


Sieć Ambasadorów Bezpieczeństwa Seniorów

W ramach projektu "Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku" powstaje Sieć Ambasadorów Bezpieczeństwa Seniorów - w skrócie Sieć ABS. 

Celem Sieci ABS jest powołanie, bieżące funkcjonowanie i wyposażenie Ambasadorów w wiedzę i umiejętności w zakresie zagrożeń, jakie najczęściej dotykają lub mogą dotknąć osoby starsze  oraz sposobów bezpiecznego przeciwdziałania im. Ambasadorzy, jako osoby aktywne i udzielające się na rzecz lokalnych społeczności seniorów są nie raz proszeni o wsparcie w obliczu zagrożenia lub zaraz po nim. Ponadto inicjują i prowadzą działania aktywizujące społeczności lokalne do współpracy w obszarze przeciwdziałania patologiom, wyłudzeniom i zagrożeniom wymierzanych w seniorów.

Skuteczna i praktyczna pomoc, poza chęciami, wymaga też znajomości podstawowych aspektów prawnych, możliwości niesienia pomocy wykorzystywanym seniorom oraz adresów (źródeł) specjalistycznego wsparcia, do których osoby dotknięte przestępstwem mogą się zwrócić. 

Powołanie śląskiej sieci ABS wzmocni aktywizację społeczeństwa i rozwinie lokalne koalicje na rzecz przeciwdziałania przestępczości i ograniczania patologii społecznych w lokalnych środowiskach. Będzie też miejscem wymiany doświadczeń oraz pozwoli na długotrwałe działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W trakcie warsztatów Ambasadorzy poznają różne rodzaje (modele) stosowanych przez oszustów metod, uczą się je rozpoznawać i bezpiecznie na nie reagować. Tematyka warsztatów obejmuje zarówno bezpieczeństwo w domu, w Internecie, w ruchu drogowym, jak i bezpieczeństwo finansowe czy obywatelskie.

Ponadto, każdy z Ambasadorów przystępujących do Sieci ABS otrzyma Certyfikat Ambasadora i pakiet startowy ABS składający się z poradników pn. "Bezpiecznik seniora - 100 porad, wskazówek i instrukcji dla bezpieczeństwa" oraz z magnesów bezpieczeństwa celem przekazania ich seniorom ze swojego najbliższego otoczenia.

 

Bezpieczne i odpowiedzialne postawy obywatelskie

Kolejne dwie grupy rozpoczęły swój udział w projekcie "Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku". Tematem przewodnim zajęć było budowanie bezpiecznych i odpowiedzialnych postaw obywatelskich. 

Uczestnikom warsztatów przedstawiono założenia projektu, a także Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka. W trakcie prezentacji, kursanci odwiedzili stronę Programu razembezpieczniej.mswia.gov.pl oraz stronę projektu bezpiecznysenior.eu gdzie zapoznawali się m.in. z Bankiem Dobrych Praktyk i artykułami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów.

Następnie, uczestnicy wraz z prowadzącym podawali liczne przykłady prób i wyłudzeń wymierzanych w osoby starsze i jednocześnie wypracowywali wzory postaw i zachowań obronnych. Kursanci zgodnie przyznawali, że pomimo wielu przestróg podawanych m.in. w mediach oraz w przekazach bezpośrednich dotyczących stosowanych przez oszustów metod, często dajemy się na nie nabrać.

Uczestnicy zwracali też uwagę na brak zainteresowania, reakcji i ogólną obojętność sąsiadów, znajomych, przechodniów w sytuacjach potencjalnego zagrożenia. Często wolimy nie widzieć, nie słyszeć i jak najszybciej oddalić się od miejsca oszustwa lub przestępstwa. Nie są to zachowania odpowiedzialne, bowiem należy pamiętać, że obojętność nie jest postawą neutralną - jest cichą zgodą
i przyzwoleniem, a to co „dajemy” później do nas „wraca”. Nie dziwmy się więc, że obojętność jednego, generuje obojętność drugiego, a zachowania aspołeczne „kwitną”. Ofiarami tych zachowań - i ich skutków - padamy później my sami.

Duże znaczenie ma również pomoc sąsiedzka i wzajemne, życzliwe obserwowanie najbliższego otoczenia. Nie ograniczajmy się tylko i wyłącznie do "własnego podwórka". Zwracajmy uwagę na to, co dzieje się przed blokiem, na klatce schodowej i u sąsiada. Jeśli zachowania innych, wzbudzą nasze podejrzenia - reagujmy. Nasza reakcja powinna być bezpieczna. Możemy powiadomić odpowiednie służby korzystając z numeru alarmowego 112. Możemy zadzwonić do sąsiada z informacją, że ktoś "kręci się" po jego podwórku, przed domem lub próbuje wejść do mieszkania w czasie jego nieobecności i zapytać, czy sytuacja/osoba jest mu znana, czy wymaga interwencji. Dobrze angażować również innych (przechodniów, sąsiadów), a  na początek - na ile to możliwe - najlepiej zapobiegać.