Zadatek

Prowadząc dowolną działalność lub zawierając jakąkolwiek umowę – związaną z jej przedpłacaniem – zalecamy seniorom poznanie stosownych regulacji prawnych.

Z całą pewnością należy to uczynić wówczas, gdy jedna ze stron umowy nalega by przedpłatę zapisać w umowie, jako zadatek. My seniorzy mamy sporo lat - to jedno, a drugie: bywają różne przypadki losowe, mogące przeszkodzić w realizacji nawet najlepiej zamierzonych celów.

Zadatek jest instytucją prawną, związaną z zawieraniem umów. Mówiąc najprościej i praktycznie: zadatek oznacza sumę pieniężną lub rzecz, którą jedna osoba przekazuje drugiej osobie (stronie) – w związku z zawieraniem umowy np. zakupu nieruchomości.

Zadatek powinien być ściśle określony co do wielkości, rat, etapów i ewentualnie innych istotnych elementów (np. związanych ze złożonym, nietypowym przedmiotem umowy).

Szczególnie ważną cechę prawną zadatku stanowi konsekwencja w razie odstąpienia od przedmiotowej umowy.

W typowych warunkach, jeżeli umowa zostaje zrealizowana, kwota zadatkowana podlega zaliczeniu do zapłaty – albo inaczej mówiąc kupujący o tyle mniej zapłaci sprzedającemu.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy (zerwie umowę) to jego zadatek przepada, czyli zostaje zatrzymany przez sprzedającego. Natomiast zerwanie umowy przez sprzedającego skutkuje zwrotem dwukrotności zadatku na rzecz potencjalnego kupującego, zatem jest jeszcze bardziej dotkliwe.

Zadatkowi przypisana jest funkcja zabezpieczenia – dotrzymania warunków i terminów zawartych w umowie.

Zadatek zdefiniowano w Art. 394 Kodeksu Cywilnego. W tymże kodeksie znajdują się inne szczegóły prawne (przepisy) związane z zadatkiem.