Seniorki i Seniorzy Gminy Konopiska w akcji

Śląskie jest województwem silnie zurbanizowanym. Z tego względu media najczęściej informują o wydarzeniach i dokonaniach dużych miast.

Tymczasem równolegle występuje wiele urozmaiconych i równie wartościowych inicjatyw w życiu społeczności wiejskich. Interesującym tego przykładem jest – położona w północno-zachodniej części naszego województwa  - Gmina Konopiska i skupione w niej sołectwa.

Chcemy zaakcentować samorzutne i częste przejawy współdziałania, tamtejszych organizacji społecznych, klubów sportowych, placówek kulturalnych, policji, straży pożarnej oraz samorządu.

Od strony organizacyjnej działają tutaj różnorodne (co do celów i zadań): stowarzyszenia, kluby, koła, związki, zespoły, fundacje i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Mieszkańcy – stosowanie do potrzeb – zgodnie współpracują również z Policją w Częstochowie i Blachowni.

Seniorzy – zamieszkujący w sołectwach Gminy Konopiska – organizują lub współorganizują i rzecz jasna uczestniczą w licznych formach aktywności: od fizycznej po twórczą, w plenerze i „pod dachem”.

Jako przykłady – wybrane spośród wielu realizowanych – wskażmy na: rywalizację sportową; pikniki rodzinne; koncerty i konkursy miejscowych twórców – atrakcje muzyczne i taneczne – zawody balonowe i gry w golfa czy sobótkowe powitanie lata. Ważne i należne znaczenie przywiązuje się tutaj do profilaktyki zdrowotnej (np. krwiodawstwo, badania słuchu, szczepienia), do akcji ostrzeżeń przed oszustami i zagrożeniami meteorologicznymi. Jednocześnie prowadzone są działania służące bezpieczeństwu seniorów: debaty „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”, warsztaty „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, szkolenia z cyklu „Bezpieczny Senior”. Słowem: dla każdego – coś cennego.

Dają one świadectwo zintegrowania mieszkańców, bogactwa ich życia wewnętrznego, poszanowania dobrej tradycji (własnych korzeni), przy jednoczesnym zdrowym stylu życia i otwarciu na zmiany. To pozytywnie odróżnia ich od wielkomiejskiej pogoni za interesem. Pozwala praktycznie i na co dzień odczuć empatię i przyjaźń, a także autentyczną, ludzką życzliwość.

Ponad połowę mieszkańców Gminy Konopiska stanowią panie. To one często są piastunkami tradycji, a jednocześnie aktywnie kształtują tamtejszą współczesność. Na zasłużone wyróżnienie zasługują prababcie, babcie i mamy. Nie są biernymi obserwatorkami, lecz przeciwnie mają świadomość własnego rozstrzygającego uczestnictwa w życiu i robią to. Ich domeną są m.in. Koła Gospodyń Wiejskich działające w każdym sołectwie. Są to koła nowoczesne, których przedmiotem spotkań i współpracy są zarówno rozmowy o rękodziele, o przygotowaniach przedświątecznych, jak też z drugiej strony praktyczne wykorzystanie Internetu.

Brawa dla Seniorów z Gminy Konopiska!