Przeciwdziałanie smogowi w Rybniku

W województwie śląskim Rybnik należy do czołówki miast najbardziej zagrożonych smogiem, który stanowi jeden z najtrudniejszych problemów tego miasta. Wynika m.in. z ukształtowania terenu i dużej, niskiej emisji budynków jednorodzinnych. Zagrożenie to jest szczególnie dotkliwe dla seniorów i dzieci.

Jeszcze przed wejściem w życie uchwały antysmogowej Sejmika Województwa Śląskiego (od 01.09.2017 r.), w Rybniku uruchomiono miejski program dopłat dla mieszkańców tytułem modernizacji systemów grzewczych, termomodernizacji domów oraz stosowania odnawialnych źródeł energii. Corocznie korzysta z niego kilkaset rodzin , a ostatnio w 2017 r. na 485 wniosków przeznaczono ponad 5,3 mln złotych.

Miasto aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych przeciwdziałających zjawisku smogu. Jest częścią kampanii „Nadchodzi błękit” oraz „Gmina z dobrą energią”.
We wszystkich dzielnicach zainstalowano czujniki pomiaru jakości powietrza. W styczniu 2017 r., z powodu 30-krotnego przekroczenia normy pyłu PM10, tamtejszy Prezydent zdecydował o czasowym zamknięciu szkół.

Straż Miejska w Rybniku udostępniła całodobowy, bezpłatny numer alarmowy – 986, na który można anonimowo zgłaszać podejrzane zdarzenia. Zgłoszeń można dokonywać również mailowo i za pośrednictwem strony www Straży Miejskiej www.sm.rybnik.pl

W Rybniku zorganizowano też Eko-patrol, który weryfikuje i kontroluje posesje podejrzane o nieprawidłowości w zakresie: gospodarki odpadami (w tym segregacji śmieci i kompostowania), sposobów odprowadzania lub wywożenia ścieków, stosowanych surowców (materiałów) opałowych i innych.