Seniorzy aktywni w bytomskich ogrodach

Mieszkańcy województwa śląskiego, a szczególnie śląscy seniorzy, od pokoleń kultywują dobrą tradycję związaną z ogródkami działkowymi. Z upływem lat następowały przemiany dotyczące ich miejsca, charakteru i przeznaczenia.

Niegdyś ogrody były przeważnie przy familokach i domkach jednorodzinnych. Uprawiano w nich warzywa, drzewka owocowe, kwiaty, a nieraz i hodowano małe zwierzęta (kury, kaczki). Obecnie dominują zespoły rodzinnych ogrodów działkowych (ROD). W samym Bytomiu są 33 takie wielodziałkowe ogrody.

W ostatnich latach większość ogródków, w tym ROD, zmieniło swój profil na wypoczynkowo-rekreacyjny. O ile pośród działkowców przeważają seniorzy, to korzyści z nich czerpią całe rodziny – z wnuczkami na czele, a także osoby zaprzyjaźnione z działkowcami.

Od wczesnej wiosny do późnej jesieni (a nierzadko również zimą)seniorzy z zamiłowaniem, a bywa też z poświęceniem, gospodarzą na działkach. Są aktywni i pożyteczni cały rok.

Przykładem, jednym z wielu, jest ROD „Jedność Robotnicza” w Bytomiu Szombierkach, który przed dwoma laty obchodził 80-tą rocznicę swojego istnienia.

Gościom imponuje zapobiegliwość tutejszych seniorów o każdy skrawek ziemi (terenu). Widoczne są: starannie wyszukane i pielęgnowane krzewy ozdobne, iglaki i drzewka owocowe, różnorodność kwiatów i zieleni, a także pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej, urządzeń dla dzieci, bramek, chodników i wielu innych. Sprzyja temu przyjazny Zarząd – organizując m.in. festyny, zabawy i inne formy rozrywki dla całej ogrodowej wspólnoty.

Dla seniorów posiadanie, dbanie i korzystanie z ogrodu to atrakcyjna forma aktywności fizycznej, towarzyskiej i rodzinnej (społecznej) oraz twórczej i intelektualnej.