Tychy przyjazne seniorom

W czasach młodości obecnych seniorów, Tychy były żartobliwie nazywane sypialnią Katowic. Dzisiaj Tychy są jednym z największych miast województwa śląskiego, położonym w jego centrum.  Na internetowej stronie głównej czytamy „Tychy to dobre miejsce dla mieszkańców, kultury i sportu oraz dla inwestycji”. Taka jest rzeczywistość tego miasta.

Z danych statystycznych wynika, że w Tychach mieszka ponad 31000 osób, które ukończyły 60 lat. Oznacza to, że co czwarty Tyszanin jest „po sześćdziesiątce”. Spośród nich około 19 000 stanowią osoby z pokolenia 65 +.

W opinii Zarządu Miasta „najbardziej wyklucza samotność. Wiele problemów starszego wieku bierze się z izolacji”. Wychodząc z tego założenia, w Tychach, przez kolejne lata rozwijane są różnorodne formy aktywizacji osób po 60 roku życia, a jednocześnie rośnie ilość aktywnych seniorów. Pośród bogatej oferty dla pokolenia 60+ wskażemy zaledwie kilka wybranych: ośrodki wsparcia, treningi, warsztaty, kolejne kluby seniora, wolontariat międzypokoleniowy, biblioteka Aktywnego Seniora, karta 60+ (ponad 6000 kart wydanych dotychczas).

Tamtejszy Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia ponad 1200 słuchaczy i jest jednym z najliczniejszych w Polsce. Na uwagę zasługuje tyska inicjatywa udostępniania mieszkań chronionych, w których samotni seniorzy będą zamieszkiwać wspólnie. Niejako pokrewny (czy spójny z poprzednim) charakter noszą tworzone w Tychach przestrzenie przyjazne dla seniorów, czyli spokojne strefy wypoczynku w plenerze.

Przykładem może być skwer niedźwiadków. Jego nazwa odpowiada pomysłowi łączenia pokoleń, czyli całych rodzin od seniorów po wnuczków, a także łączenie niespokrewnionych osób w różnym wieku.