Bielsko-Biała dla seniorów

Odsetek seniorów w Bielsku-Białej jest dość wysoki - wynosi ponad 20%. Władze miasta i powiatu, a także tamtejsze organizacje społeczne są świadome przemian demograficznych.

Na stronach internetowych, a także w lokalnych środkach przekazu znajdujemy różnorodną ofertę służącą bezpieczeństwu i aktywności Seniora-Bielszczanina. Niżej podajemy zaledwie kilka przykładów wartych rozpowszechniania.

Policjanci z bielskiej drogówki, przy wsparciu księży, prowadzą akcję informacyjną w kościołach. W czasie nabożeństw przypominają m.in. zasady bezpieczeństwa na drogach, a w tym: jak poprawnie przekraczać jezdnię i kiedy należy zachować ostrożność. Rozdają również elementy odblaskowe. Szczególną uwagę zwraca się na mniejsze miejscowości i rejony z większą częstotliwością wypadków. Towarzyszy temu motyw „Świeć przykładem! Nie tylko w adwencie”.

Stowarzyszenie Akademia Seniora (AS) organizuje wykłady, kursy, wycieczki, zajęcia ruchowe i teatralne. Niedawno podsumowano tam projekt „Sukces nie zna wieku”. Wspólnie z ośrodkiem Sportu i Rekreacji Stowarzyszenie AS wznowiło bezpłatne zajęcia pod nazwą „Porzuć kanapowy styl życia”. Składają się na nie: nordic walking gra w bonles (francuska gra w kule) - nauka i rozgrywki, zajęcia lekkoatletyczne i ogólnorozwojowe, w tym: siatkówka, koszykówka, piłka nożna i zajęcia na siłowni.

W Bielsku Białej i w okolicy działa: 5 klubów seniora, 10 domów kultury i świetlic z ofertą dla osób 60 +, Uniwersytet III Wieku przy Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Akademia Tańca Filan.

Uzupełnienie placówek stacjonarnych stanowi: 9 ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, 5 pieszych tras górskich, 9 tras rowerowych, 7 terenów rekreacyjnych, 4 parki, 14 siłowni zewnętrznych, a także pływalnie, kolejki linowe, cykliczne imprezy plenerowe i inne.

Brawo Bielsko-Biała!

Wolontariat stowarzyszenia WIOSNA w woj. śląskim

Stowarzyszenie WIOSNA - założone przed kilkunastu laty przez księdza Jacka Stryczka jest organizacją pożytku publicznego i propagatorem wolontariatu.

Służy solidarności z potrzebującymi, organizuje pomoc słabszym i rozwija społeczeństwo obywatelskie. Corocznie organizuje m.in. przedsięwzięcie pn. Szlachetna Paczka. W grudniu 2017 r. ponad 2000 osób i rodzin z terenu województwa śląskiego otrzymało taką paczkę, a w całym kraju ponad 20 000. Stanowi ona formę wsparcia dla najbardziej potrzebujących - przez firmy i osoby lepiej sytuowane.

W dokumentacji stowarzyszenia czytamy, że nie pomaga ono biedzie roszczeniowej, wspiera tych, którzy starają się radzić sobie w życiu, podaje narzędzia (przysłowiową „wędkę do łowienia ryb”), wydobywa z ludzi cechy piękne i służy w ich rozwoju.

Szczególną uwagę zwraca się na: historię rodziny i przyczyny trudności, dochód jednostkowy, postawę i aktywność oraz stopień ubóstwa.

Stowarzyszenie WIOSNA znajduje osoby starsze i ubogie, tworzy więzi międzyludzkie oraz ogranicza poczucie samotności.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

W ostatnim czasie Policja uruchomiła Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa – cyfrowe narzędzie służące do zgłaszania wykroczeń i przestępstw w naszym otoczeniu.

Właściwie każdy użytkownik Internetu może skorzystać z Mapy. Wystarczy wejść na stronę internetową Policji – www.policja.pl i odnaleźć baner kierujący do niej (znajduje się on po prawej stronie).

Obsługa Mapy jest prosta. Najpierw należy odnaleźć miejsce, w którym pragniemy umieścić zgłoszenie (możemy przybliżyć się do tego miejsca lub oddalić się od niego za pomocą odpowiednich funkcji – „powiększ” i „pomniejsz”). Następnie należy nacisnąć przycisk z „plusem” znajdujący się w dolnym lewym rogu Mapy i wybrać jedną z dostępnych kategorii zgłoszenia np. „Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją”, „Używanie środków odurzających”, „Przekraczanie dozwolonej prędkości” lub „Znęcanie się nad zwierzętami”. W kolejnym kroku mamy możliwość opisania zgłoszenia – można krótko wskazać o co chodzi i kiedy się to zdarzyło lub zdarza i na koniec aby zgłoszenie zostało umieszczone na Mapie należy nacisnąć przycisk „Zgłoś”.

Na mapie możemy spotkać się z symbolami w pięciu kolorach: zielonym – oznaczającym nowe zgłoszenie, żółtym – oznaczającym zgłoszenie w trakcie weryfikacji, czerwonym – oznaczającym zgłoszenie potwierdzone, niebieskim – oznaczającym zgłoszenie potwierdzone i wyeliminowane oraz szarym – oznaczającym zgłoszenie niepotwierdzone.

Dokonywanie zgłoszeń jest anonimowe - nie trzeba podawać swoich danych. Pomysłodawcą Mapy przyświeca idea by zachęcać ludzi do reagowania kiedy widzą potencjalne zagrożenie, a anonimowość zgłaszającego ma ich skłonić do takich właśnie działań.

Zgłaszający za pomocą Mapy muszą uzbroić się w cierpliwość, bowiem Policja ma następnie 2 dni na podjęcie zgłoszenia i 5 dni na jego weryfikację.

Należy jednak pamiętać, w nagłych wypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji nadal powinniśmy dzwonić na numery 997 lub 112.

Mapa przynosi pozytywne efekty, dzięki zgłoszeniom udało się złapać dilerów narkotykowych, osoby poszukiwane czy zwykłych wandali.

Seniorzy aktywni w bytomskich ogrodach

Mieszkańcy województwa śląskiego, a szczególnie śląscy seniorzy, od pokoleń kultywują dobrą tradycję związaną z ogródkami działkowymi. Z upływem lat następowały przemiany dotyczące ich miejsca, charakteru i przeznaczenia.

Niegdyś ogrody były przeważnie przy familokach i domkach jednorodzinnych. Uprawiano w nich warzywa, drzewka owocowe, kwiaty, a nieraz i hodowano małe zwierzęta (kury, kaczki). Obecnie dominują zespoły rodzinnych ogrodów działkowych (ROD). W samym Bytomiu są 33 takie wielodziałkowe ogrody.

W ostatnich latach większość ogródków, w tym ROD, zmieniło swój profil na wypoczynkowo-rekreacyjny. O ile pośród działkowców przeważają seniorzy, to korzyści z nich czerpią całe rodziny – z wnuczkami na czele, a także osoby zaprzyjaźnione z działkowcami.

Od wczesnej wiosny do późnej jesieni (a nierzadko również zimą)seniorzy z zamiłowaniem, a bywa też z poświęceniem, gospodarzą na działkach. Są aktywni i pożyteczni cały rok.

Przykładem, jednym z wielu, jest ROD „Jedność Robotnicza” w Bytomiu Szombierkach, który przed dwoma laty obchodził 80-tą rocznicę swojego istnienia.

Gościom imponuje zapobiegliwość tutejszych seniorów o każdy skrawek ziemi (terenu). Widoczne są: starannie wyszukane i pielęgnowane krzewy ozdobne, iglaki i drzewka owocowe, różnorodność kwiatów i zieleni, a także pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej, urządzeń dla dzieci, bramek, chodników i wielu innych. Sprzyja temu przyjazny Zarząd – organizując m.in. festyny, zabawy i inne formy rozrywki dla całej ogrodowej wspólnoty.

Dla seniorów posiadanie, dbanie i korzystanie z ogrodu to atrakcyjna forma aktywności fizycznej, towarzyskiej i rodzinnej (społecznej) oraz twórczej i intelektualnej.