Dni Seniora

Seniorzy stanowią o tradycji, kultywują regionalne obrzędy i zwyczaje, przekazują zamiłowanie do wartości oraz szacunek dla rzetelnej pracy. Rzecz w tym, by żyli dłużej zachowując bezpieczeństwo, sprawność i zdrowie.

W regionie śląskim zamieszkuje około miliona seniorów. Wielu z nich często pozostaje w domach. Z myślą o starszych mieszkańcach, w różnych terminach i miejscach, organizowane są dni seniora. Najczęściej odbywają się one w połowie listopada.

Dni Seniora mają na celu społeczne postrzeganie osób starszych oraz zapewnienie im pożytecznego i godnego życia. Są też formą dotarcia do środowiska seniorów, zapobiegania różnym postaciom wykluczenia oraz zwiększania bezpieczeństwa.

Zmienia się świat i nasze otoczenie, a wraz z tym rodzą się nowe wyzwania. Ponieważ nie można tego powstrzymać, to warto poznać i stosować środki zapobiegawcze potencjalnym zagrożeniom - dobrze wykorzystać każdą ku temu okazję.

Ostatni dzień seniora - wysiłkiem samorządów, fundacji i organizacji społecznych - obok tradycyjnych spotkań towarzyskich, podejmował wątki edukacyjne, prozdrowotne i zagadnienia bezpieczeństwa.

Tak było m.in. w województwie śląskim. Miejscowe władze, przy współpracy z policją i strażą pożarną, coraz częściej upowszechniają wiedzę i profilaktykę służącą ograniczaniu wypadkowości w ruchu drogowym, ujawnianiu form manipulacji i oszustw dokonywanych na seniorach czy rozwijaniu pożądanych zachowań służących bezpieczeństwu.

Wymowne są hasła i tematy przewodnie okresu poprzedzającego dzień seniora w regionie śląskim. W Dąbrowie Górniczej to „Bezpieczna jesień życia”, w Katowicach „Dzień Aktywnego Seniora”, na poziomie regionalnym „Kanapa to nie miejsce dla seniora”, w Koszęcinie „Miasteczko zdrowia”, a w Rudzie Śląskiej „Ratownictwo medyczne”.

Oferta i zakres Dni Seniora jest bardzo duży i zróżnicowany. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich Seniorów do wzięcia udziału w kolejnych takich wydarzeniach.

Tychy przyjazne seniorom

W czasach młodości obecnych seniorów, Tychy były żartobliwie nazywane sypialnią Katowic. Dzisiaj Tychy są jednym z największych miast województwa śląskiego, położonym w jego centrum.  Na internetowej stronie głównej czytamy „Tychy to dobre miejsce dla mieszkańców, kultury i sportu oraz dla inwestycji”. Taka jest rzeczywistość tego miasta.

Z danych statystycznych wynika, że w Tychach mieszka ponad 31000 osób, które ukończyły 60 lat. Oznacza to, że co czwarty Tyszanin jest „po sześćdziesiątce”. Spośród nich około 19 000 stanowią osoby z pokolenia 65 +.

W opinii Zarządu Miasta „najbardziej wyklucza samotność. Wiele problemów starszego wieku bierze się z izolacji”. Wychodząc z tego założenia, w Tychach, przez kolejne lata rozwijane są różnorodne formy aktywizacji osób po 60 roku życia, a jednocześnie rośnie ilość aktywnych seniorów. Pośród bogatej oferty dla pokolenia 60+ wskażemy zaledwie kilka wybranych: ośrodki wsparcia, treningi, warsztaty, kolejne kluby seniora, wolontariat międzypokoleniowy, biblioteka Aktywnego Seniora, karta 60+ (ponad 6000 kart wydanych dotychczas).

Tamtejszy Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia ponad 1200 słuchaczy i jest jednym z najliczniejszych w Polsce. Na uwagę zasługuje tyska inicjatywa udostępniania mieszkań chronionych, w których samotni seniorzy będą zamieszkiwać wspólnie. Niejako pokrewny (czy spójny z poprzednim) charakter noszą tworzone w Tychach przestrzenie przyjazne dla seniorów, czyli spokojne strefy wypoczynku w plenerze.

Przykładem może być skwer niedźwiadków. Jego nazwa odpowiada pomysłowi łączenia pokoleń, czyli całych rodzin od seniorów po wnuczków, a także łączenie niespokrewnionych osób w różnym wieku.

Wymiana doświadczeń w Częstochowie

Z inicjatywy Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, które prowadzi m.in. tamtejsze Centrum Aktywności Seniorów, w październiku 2017 roku zorganizowano spotkanie przedstawicieli Centrów Seniorów z innych miast. Do Częstochowy przyjechali goście z Krakowa, Poznania, Lublina, Opola, Legnicy, Pabianic i Jaworzna. Celem spotkania i pobytu zaproszonych była szeroka wymiana doświadczeń, działań i zamierzeń - czyli dobrych praktyk służących aktywności osób starszych. Gospodarze miasta przedstawili ważniejsze, dotychczasowe dokonania w tym zakresie. Należą do nich m.in. projekty „Częstochowa seniorom”, „Koperta życia” i „Bezpiecznie we własnym domu”.

Rozwijane są programy zdrowotne na rzecz seniorów, a w tym: szczepienia przeciwko grypie, usługi opiekuńcze i teleopiekuńcze, profilaktyka, rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej.

Miejski system wsparcia, opieki i integracji seniorów opiera się na współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz partnerami poszczególnych projektów. Przykładowo w bazie partnerów Karty Seniora znajdują się firmy i instytucje wykonujące usługi: medyczne i fizjoterapeutyczne; fryzjerskie, kosmetyczne i fitness; kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe; biura, kawiarnie i Taxi.

Goście odwiedzili dwa Dzienne Domy Senior Wigor oraz Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów. Wzięli udział w senioraliach na terenie hali sportowej. Ponadto, zaprezentowano im działalność miejskiej Rady Seniorów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Sosnowiec łączy seniorów

Myślą przewodnią i praktyką tego miasta jest „Sosnowiec łączy”. Wszystkie (lub prawie wszystkie) informacje dla osób starszych skupiono na stronie internetowej www.senior60.sosnowiec.pl

Stosownie do indywidualnych potrzeb, senior znajdzie tam aktualne wiadomości oraz informacje podzielone tematycznie: kultura, edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie, Rada Seniorów, Centrum Aktywności Społecznej 60+, Program Aktywny Senior oraz inicjatywy dla seniorów.

Ostatnio, czyli w grudniu 2017 r. oddano do użytku Zagłębiowskie Hospicyjne Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologiczne oraz Centrum Wolontariatu działające w strukturach Centrum Organizacji Pozarządowych.

Uruchomiono również kulturalną strefę rekreacji „Od juniora do seniora” powstałą w ramach tamtejszego budżetu obywatelskiego.

Zagłębiowskie Hospicyjne Centrum powstało dzięki miejskim środkom finansowym oraz dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W Centrum znajduje się m.in. hospicjum stacjonarne, ośrodek pobytu dziennego, ośrodek rehabilitacji oraz poradnia medycyny paliatywnej.

Pośród wielu świadczeń, usług i pomocy specjalistycznej, uwzględniono m.in. osoby starsze niesamodzielne, wykluczone ze względu na samotność i niepełnosprawne, a także ich rodziny i opiekunów, którym oferowane jest m.in. wsparcie i szkolenia.

Ponadto zostanie tam uruchomiona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego tj. wózków inwalidzkich, kuli, chodzików, koncentratorów tlenu i innych.

Docelowo, w stosunku rocznym, z Centrum korzystać będzie około 1000 beneficjentów.