Bezpłatna pomoc i edukacja prawna

Seniorzy, po ukończeniu 65 lat, mogą korzystać z darmowej pomocy prawnej.

Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zakres takiej pomocy obejmuje:

- informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach,

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- pomoc w przygotowaniu projektu pisma w danej sprawie (z niektórymi wyjątkami, wyłączeniami),

- sporządzenie projektów pism: wszczynającego postępowanie sądowe, o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (adwokata, doradcy, rzecznika).

Osoby uprawnione, w tym seniorzy, mogą korzystać z nieodpłatnych informacji m.in. w zakresie: prawa cywilnego i prawa pracy, spraw administracyjnych i spraw rodzinnych oraz ubezpieczenia społecznego, zagadnień konsumenckich i spadkowych.

W kraju działa 1525 punktów informacyjnych, w tym 103 w województwie śląskim. Znajdują się one w lokalach udostępnianych przez powiaty, miasta i gminy, a także w pomieszczeniach organizacji pozarządowych.

Szczegóły są dostępne w urzędach oraz na stronie internetowej darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Masz problem natury prawnej, skorzystaj z darmowej pomocy!